Poprawna pisownia

uczennic

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

uczenic

Niepoprawna pisownia