Niepoprawna pisownia

nie odebrani

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieodebrani

Poprawna pisownia