Poprawna pisownia

mrużący

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

mrurzący

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mrużoncy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mróżący

Niepoprawna pisownia