Poprawna pisownia

ucieszyłby się

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ucieszył by się

Niepoprawna pisownia