Poprawna pisownia

ubiegłoroczni

Poprawna pisownia, znaczenie: o takich, którzy mieli miejsce lub skończyli coś w ubiegłym (minionym) roku.


Niepoprawna pisownia

ubiegło-roczni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ubiegło roczni

Niepoprawna pisownia