Poprawna pisownia

żyto

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo żyto w języku polskim ma kilka znaczeń. Podstawowe określa uprawną roślinę – zboże, z której wyrabia się między innymi mąkę do pieczenia np. chleba. Potocznie żytem nazywa się też rodzaj białej wódki. Ale żyto jest też formą nieosobową pochodzącą od czasownika żyć.
W słowie żyto występuje niewymienne ż. Pisowni tego słowa nie towarzyszy zastosowanie żadnej reguły ortograficznej. Należy je więc zwyczajnie zapamiętać.

Przykłady poprawnej pisowni

W tym kraju żyto z dnia na dzień, nie było kolorowo dla nikogo.
Żyto rośnie na polu, będzie z niego mąka, a z mąki zostanie upieczony smaczny i zdrowy chlebek.
Co kupujemy na imprezę, wiśniówkę czy żyto?


Niepoprawna pisownia

rzyto

Niepoprawna pisownia