Niepoprawna pisownia

ubiegło-roczna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ubiegłoroczna

Poprawna pisownia, znaczenie: o takiej, która miała miejsce lub skończyła coś w ubiegłym (minionym) roku.


Niepoprawna pisownia

ubiegło roczna

Niepoprawna pisownia