Niepoprawna pisownia

u kradł

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ukradł

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ukrat

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ukrad

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ukratł

Niepoprawna pisownia