Niepoprawna pisownia

tyberańscy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tybetańscy

Poprawna pisownia