Poprawna pisownia

nieprzychylna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieprzyhylna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie przychylna

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.