Poprawna pisownia

tumanie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tómanie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tłómanie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tłumanie

Niepoprawna pisownia