Poprawna pisownia

chory

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższy wyraz to przymiotnik w rodzaju męskim, określający osobę dotkniętą chorobą. Potocznie mówi się tak również na kogoś dziwacznego, nienormalnego. Chory może także pełnić funkcję rzeczownika. Nazywa się tak osobę dotkniętą chorobą, często pacjenta leżącego na oddziale szpitalnym.
Wyraz ten został zapożyczony z języka czeskiego, w którym występuje określenie chory o tym samym znaczeniu lub też z języka rosyjskiego, w którym obecny jest termin chvory. Zgodnie z obowiązującą we współczesnej polszczyźnie zasadą, nakazującą zgodny z oryginałem zapis zwrotów obcego pochodzenia, chory należy zawsze pisać przez ch.

Przykłady poprawnej pisowni

Chory z sali numer 121 będzie potrzebował podłączenia kroplówki.
Piotrek nie może wyjść na dwór, jest chory i leży w łóżku.
Gdyby nie to, że ciągle jestem chory, bardzo chętnie bym was odwiedził.


Niepoprawna pisownia

hory

Niepoprawna pisownia