Niepoprawna pisownia

nie na widze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nienawidzę

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz nienawidzę należy zapisywać łącznie. Można to wyjaśnić za pomocą zasad ortograficznych języka polskiego. Nienawidzę, pomimo że jest połączeniem partykuły nie z czasownikiem, co standardowo zapisuje się rozłącznie, należy zapisywać razem, ponieważ jest to wyjątek. Jest to bowiem czasownik, który został utworzony od rzeczownika z przedrostkiem nie, które z kolei zawsze pisane są łącznie.
Słowo nienawidzę oznacza, że osoba wypowiadająca je ma silną niechęć, negatywne odczucia i ogromną awersję do kogoś albo do czegoś.

Przykłady poprawnej pisowni

Nienawidzę tej postaci z mangi, jest dorosła, a przy tym dziecinna, nie ma sprecyzowanych celów i jedyne, co robi, to ucieka.
Nienawidzę chodzić do nich w gości, nie dość, że się nudzę, to jeszcze oczekują, że będę bawił się z ich dzieckiem.
Nienawidzę chodzić dyskoteki, nie przemawia do mnie muzyka, ani to, że jest włączona tak głośno, wolę chodzić na ASG.


Niepoprawna pisownia

nie nawidze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nienawidze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie nawidzę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie na widzę

Niepoprawna pisownia