Niepoprawna pisownia

tu terz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tu też

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tu tesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tuteż

Niepoprawna pisownia