Poprawna pisownia

trzyma

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tszyma

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tżyma

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czyma

Niepoprawna pisownia