Niepoprawna pisownia

nie doręczona

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedoręczona

Poprawna pisownia