Niepoprawna pisownia

alkocholowy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

alkoholowy

Poprawna pisownia