Niepoprawna pisownia

trzy-miesięczny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

trzymiesięczny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

trzy miesięczny

Niepoprawna pisownia