Obie formy są poprawne i zależą od kontekstu, nie należy jednak stosować ich wymiennie!

Poprawna pisownia

czyiś

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Czyiś mężowie, czyiś synowie.


Poprawna pisownia

czyichś

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

To jest czyjś rower. Ale: Nie ma czyichś rowerów.