Oba wyżej wymienione wyrazy są zaimkami dzierżawczymi, które zostały utworzone od zaimka czyjś. Oznacza on osobę lub rzecz, należącą do innej osoby. W języku polskim dopuszczalne jest stosowanie obu tych form, należy jednak zapamiętać, kiedy powinno się ich używać. Ze względu na różne znaczenie każdej z tych form niedopuszczalne jest ich stosowanie wymienne!

Poprawna pisownia

czyiś

Poprawna pisownia, znaczenie: czyiś to odmiana w liczbie mnogiej w rodzaju żeńskim w mianowniku lub w wołaczu.

Poprawna pisownia

czyjś

Poprawna pisownia, znaczenie: zaimek czyjś odmieniony w mianowniku, bierniku lub wołaczu liczby pojedynczej.

Przykłady poprawnej pisowni

Czyiś mężowie, czyiś synowie.
Nie pamiętam, żeby kiedyś czyiś rodzice kogokolwiek pilnowali albo wymyślali dzieciom rozrywki – powiedziała babcia.
Zostaw tego kota, na pewno jest czyjś, tylko zapuścił się daleko od swojego domu.


Poprawna pisownia

czyichś

Poprawna pisownia, znaczenie: czyichś to zaimek czyjś odmieniony w liczbie mnogiej, w rodzaju męskim i niemęskoosobowym w dopełniaczu oraz miejscowniku, a także w bierniku rodzaju męskiego.

Przykłady poprawnej pisowni

To jest czyjś rower. Ale za to mówimy też: nie ma czyichś rowerów.
Koziorożce często stają się drugorzędnymi bohaterami czyichś opowiadań i świadkami szczęścia innych ludzi.
Zależy mi, żeby przekazać swojej córce, że należy walczyć o swoją godność i nikt nie ma prawa naruszać czyichś dóbr osobistych.


Niepoprawna pisownia

czyjiś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czyjichś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czyihś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czyiź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czyjiź

Niepoprawna pisownia