Niepoprawna pisownia

po bawiła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pobawiła

Poprawna pisownia