Poprawna pisownia

trzeci września

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o trzecim dniu września, nie zaś o trzecim wrześniu.


Niepoprawna pisownia

czeci wrzesień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czeci września

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

trzeci wrzesień

Niepoprawna pisownia