Niepoprawna pisownia

dwu-letnia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwuletnia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dwóletnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwu letnia

Niepoprawna pisownia