Niepoprawna pisownia

niepokojuw

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niepokojów

Poprawna pisownia, znaczenie: forma słowa „niepokoje” – obawy, niepewności, braki spokoju.


Niepoprawna pisownia

nie pokojów

Niepoprawna pisownia