Niepoprawna pisownia

trutu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

trudu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

trótu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tródu

Niepoprawna pisownia