Niepoprawna pisownia

trót

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

trud

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tród

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

trut

Niepoprawna pisownia