Niepoprawna pisownia

nie poparcie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.


Poprawna pisownia

niepoparcie

Poprawna pisownia