Poprawna pisownia

co czwarta

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

coczwarta

Niepoprawna pisownia