Niepoprawna pisownia

tromby

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

trąby

Poprawna pisownia