Poprawna pisownia

nieuzupełniona

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie uzupełniona

Niepoprawna pisownia