Niepoprawna pisownia

tróchtem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

truchtem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

truhtem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tróhtem

Niepoprawna pisownia