Niepoprawna pisownia

wy czekane

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyczekane

Poprawna pisownia