Niepoprawna pisownia

aborcyjnom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

aborcyjną

Poprawna pisownia