Poprawna pisownia

trendy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

trenty

Niepoprawna pisownia, wyjątek: słowo trenty oznaczające części kotwicy, miejsca rozgałęzień trzonów w łapy.

Niepoprawna pisownia

trędy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tręty

Niepoprawna pisownia