Niepoprawna pisownia

tompnięciu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tąpnięciu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tąpnienciu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tompnienciu

Niepoprawna pisownia