Niepoprawna pisownia

tóje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tuje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

thuje

Niepoprawna pisownia, poprawnie jedynie w języku łacińskim.

Niepoprawna pisownia

thóje

Niepoprawna pisownia