Niepoprawna pisownia

pendzel

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pędzel

Poprawna pisownia, znaczenie: pędzel to narzędzie malarskie, które zbudowane jest z drewnianego trzonka i osadzonego na nim włosia. Określenie może być także użyte w kontekście malarza i nabiera wówczas potocznego i nieco pejoratywnego znaczenia.
Pędzel jest słowem zapożyczonym z języka niemieckiego, które uległo całkowitej asymilacji i spolszczeniu. Reguła ortograficzna mówi, że w tego typu wyrazach zawsze wykorzystujemy ę, nie en.

Przykłady poprawnej pisowni

Podaj mi tamten cienki pędzel, chciałbym poprawić kilka szczegółów na portrecie.
Zgubiłem gdzieś mój ulubiony pędzel i nie mogę teraz nigdzie znaleźć identycznego.
Zobacz, jaki z niego pędzel, ciągle tylko siedzi przy tych swoich sztalugach i coś maluje.