Poprawna pisownia

to na razie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

to narazie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tonarazie

Niepoprawna pisownia