W teorii każda z tych form pisowni (czyli zarówno „nowonarodzony”, ale również „nowo narodzony”) może być poprawna, jednak w przeważającej większości przypadków należy stosować pisownię rozdzielną. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym objaśnieniem wyjątku, w którym poprawna będzie pisownia razem.

Niepoprawna pisownia

nowonarodzony

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne wyłącznie jeśli jest to cecha stała, w szczególności w odniesieniu do Chrystusa, gdzie nie oznacza cechy doraźnej, lecz wyłącznie trwałą właściwość. Możemy więc mówić o „nowonarodzonym Dziecięciu”, ale już o zwykłym dziecku powiemy „nowo narodzone dziecko”.


Poprawna pisownia

nowo narodzony

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nowo-narodzony

Niepoprawna pisownia