W teorii każda z tych form pisowni (czyli zarówno nowonarodzony, ale również nowo narodzony) może być poprawna, jednak w przeważającej większości przypadków należy stosować pisownię rozdzielną. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym objaśnieniem wyjątku, w którym poprawna będzie pisownia razem. Obu przedstawionych form nie należy stosować zamiennie.

Poprawna pisownia

nowonarodzony

Poprawna pisownia, znaczenie: nowonarodzony pisane łącznie odnosi się tylko do Jezusa Chrystusa jako Dziecięcia, oznacza jego cechę przypisaną do danego okresu jego życia. Dlatego w tym przypadku zawsze należy używać formy pisanej razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Nowonarodzony Jezus Chrystus został pięknie przedstawiony na tym dziewiętnastowiecznym obrazie.
W szopce leżał nowonarodzony Jezusek, a przy nim zgromadzili się Trzej Królowie, Maryja i Józef.
Niech w te Święta błogosławi wam nowonarodzony Jezus Chrystus i przyniesie spokój i miłość.


Poprawna pisownia

nowo narodzony

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo nowo narodzony odnosi się z kolei do wszystkich innych dzieci, a także zwierzątek, które niedawno przyszły na świat. To ich chwilowa cecha, w przypadku której stosujemy zasadę pisowni mówiącą, że w połączeniach przysłówków (nowo) z imiesłowami i przymiotnikami (narodzony) piszemy je oddzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nowo narodzony synek Agaty był naprawdę ślicznym dzieckiem, które wszystkich urzekło.
Ten nowo narodzony chłopiec niestety musiał zostać w inkubatorze, ponieważ zachorował.
Nowo narodzony źrebak był w naszej stadninie prawdziwym szczęściem i wszyscy się nim zachwycili.


Niepoprawna pisownia

nowo-narodzony

Niepoprawna pisownia