Niepoprawna pisownia

pamientasz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pamiętasz

Poprawna pisownia