Niepoprawna pisownia

tęperowanie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

temperowanie

Poprawna pisownia