Niepoprawna pisownia

całom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

całą

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo cała w języku polskim oznacza tyle co: wszystko, pełna, w dobrym stanie, nienaruszona, nieuszkodzona.
Gramatycznie wyraz cała jest odmiennym przymiotnikiem rodzaju żeńskiego. Postać wyrazu – całą jest formą deklinacji tego przymiotnika w dwóch jego przypadkach: bierniku i narzędniku liczby pojedynczej. Natomiast sama końcówka jest charakterystyczna dla przymiotników rodzaju żeńskiego w narzędniku liczby pojedynczej. Porównaj takie wyrazy jak: drewnianą, obłą, małą.

Przykłady poprawnej pisowni

Gdy poznałam całą prawdę o Marcinie, to zwyczajnie przeraziłam się.
Wszystkiego najlepszego, Rafale i pozdrów ode mnie całą swoją rodzinę!
Nie tylko ciałem i sercem, ale i całą swoją duszą Aleksandra kochała Piotra.