Poprawna pisownia

dziewięćset

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to liczba, którą za pomocą cyfr arabskich przedstawiamy w następujący sposób: 900.
Jedyną poprawną wersją zapisu powyższego wyrazu jest: dziewięćset. Składa się ona bowiem z cyfry 9 oraz liczby 100, czytanej sto, z kolei jako liczebnik porządkowy występuje pod postacią setek. Nietrudno zatem wydedukować, że połączenie wyrazów dziewięć oraz set daje słowo dziewięćset. Oczywiście, należy zwrócić uwagę, że nie zbędny jest tutaj zapis łączny.

Przykłady poprawnej pisowni

W ubiegłym roku dostałam w sumie dziewięćset złotych podwyżki.
Prawie dziewięćset osób zebrało się na wczorajszym charytatywnym biegu.
Moja mama urodziła się w tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym piątym roku.


Niepoprawna pisownia

dziewienćset

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dziewiećset

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dziewieńset

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dziewieńcet

Niepoprawna pisownia