Poprawna pisownia

umorzenie

Poprawna pisownia, znaczenie: etymologicznie słowo umorzenie pochodzi od czasownika morzyć, który oznaczał zagłodzić, skazać na powolną śmierć. Obecnie określenie umorzenie używamy w odniesieniu do rezygnacji, odstąpienia od dalszego prowadzenia sprawy lub postępowania, np. umorzenie postępowania egzekucyjnego. Umorzyć można również należności lub koszty finansowe, np. umorzenie ostatniej raty kredytu. I w końcu umorzenie stosowane jest w rachunkowości, jako księgowe zmniejszenie wartości środka trwałego.
Umorzenie jest rzeczownikiem w liczbie pojedynczej, rodzaju nijakiego. Synonimy: odwołanie, uchylenie, amortyzacja (w odniesieniu do środka trwałego). Pisownia słowa umorzyć przez rz jest poparta jego pochodzeniem od słowa morzyć, gdzie rz jest niewymienne.

Przykłady poprawnej pisowni

Dostałam zawiadomienie z banku w sprawie umorzenia częściowej kwoty odsetek od kredytu, który zaciągnęłam na budowę domu.
W związku z szybszą spłatą kredytu, bank przysłał umorzenie naliczonych wcześniej kar za nieterminowe płatności.
Zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych sprzęt komputerowy należy do grupy 4 i jest umarzany w wysokości 30% w skali roku.


Niepoprawna pisownia

umożenie

Niepoprawna pisownia