Niepoprawna pisownia

tentno

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tętno

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tędno

Niepoprawna pisownia