Niepoprawna pisownia

nie znania

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieznania

Poprawna pisownia