Niepoprawna pisownia

nie zadużo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie za dużo

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezadużo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieza dużo

Niepoprawna pisownia