Poprawna pisownia

tego bym

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tegobym

Niepoprawna pisownia