Poprawna pisownia

niezłe

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

njezłe

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niesłe

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie złe

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie, np.: Nie złe, lecz dobre.