Niepoprawna pisownia

kóropatwy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kuropatwy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kóropatfy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kuropatfy

Niepoprawna pisownia