Niepoprawna pisownia

sztućcy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sztućców

Poprawna pisownia